Pinksterfestival 2018, informatie voor deelnemers / Pentecost 2018, information for participants

Informatie over het Pinkstertangofestival in De Beukenhof in Biezenmortel.
Datum: 18 tot en met 21 mei 2018
Adres: Capucijnenstraat 46, 5074 PJ Biezenmortel
Aanvang: 18.00 uur (met broodmaaltijd om 18.30 uur)
Docenten: Charlotte Baines & Laurent Trincal / Mira van de Griendt en Roberto Rizzo
Organisatie: Yvonne en Frans Weeber

Kom je door omstandigheden te laat aan bel of sms dan met Frans (06-18872237)
Door andere verplichtingen arriveren Charlotte en Laurent zaterdagochtend.
Drankjes zijn te koop aan de bar. Neem dus voldoende contant geld mee.

Aankomst

Parkeren links van het gebouw. Bij aankomst wijzen we waar je kamer is. Er is bedlinnen aanwezig, maar geen handdoeken, washandjes en zeep. Deze dus zelf meebrengen. Om 18.30 uur een eenvoudige broodmaaltijd. Je hebt je daarvoor opgegeven en dat is bindend. Kosten € 8,50 per persoon, contant en liefst gepast afrekenen, ook als je bij nader inzien geen gebruik maakt van de broodmaaltijd. Wij moeten namelijk vooraf precies opgeven hoeveel personen er meedoen en daar ook voor betalen.
Programma

Vrijdag

18.00 – 18.30 uur Aankomst en kamer betrekken
18.30 – 19.15 uur Broodmaaltijd (indien gereserveerd)
19.30 – 20.00 uur Welkom in tangokleding en schoenen
20.00 – 21.30 uur Workshop voor all levels door Mira en Roberto
21.30 – 01.00 uur Salon DJ Roberto.

Zaterdag en zondag

Voor de lessen formeren we twee groepen. De groepsindeling maken we ter plekke bekend.
Dagverloop zaterdag en zondag:

08.30 – 10.00 uur – Ontbijt
09.15 – 10.15 uur – Workshop Body awarness in tango met Frans
10:45 – 11.00 uur – Kennismaken met Charlotte en Laurent
11.00 – 12.30 uur – Tangolessen in twee groepen met Roberto & Mira / Laurent & Charlotte
13.00 – 14.00 uur – Lunch
14.00 – 15.30 uur – Zaterdag Workshop It takes two to tango met Yvonne
14.00 – 15.50 uur  – Zondag: workshop Happy feet met Yvonne
15:00 – 16:30 uur – Practica, alle levels (niet verplicht)
16:30 – 18:00 uur – Tangolessen in twee groepen met Roberto & Mira / Laurent & Charlotte
18:30 – 20:30 uur – Diner
21:00 – 01:00 uur – Milonga

Tijdens de Milonga van zaterdagavond zijn er ook gasten van buiten welkom (toegang € 10,00 – gratis voor deelnemers aan het Pinksterfestival). Op die avond hebben we een gast-DJ El Fresco. Tijdens de Milonga’s op zaterdag en zondag biedt Yvonne nek-/schouder of voetmassage voor € 1,00 per minuut.

We bieden naast de tango op zaterdag en zondag enkele extra workshops aan. Deelname is gratis.
zaterdag en zondag: 9.15 – 10.15 uur – Body awarness in tango door Frans
zaterdag 14.00 – 15.30 uur – It takes two to tango door Yvonne (speelde workshop gebaseerd op familieopstellingen).
zondag 14.00 – 15.30 uur – Happy feet door Yvonne (gevarieerde verrassingsworkshop voor je voeten).
De workshops in de middag overlappen deels de practica.

Maandag

We sluiten het tango programma af met een gezamenlijke workshop voor alle levels, 11.00 – 12.30 uur. De afsluitende lunch is om 13.00 uur. Daarna hopen we dat je moe maar voldaan weer naar huis gaat.

We kijken er naar uit om je volgende week te ontmoeten,

Charlotte Baines, Mira van de Griendt, Yvonne Weeber, Laurent Trincal, Roberto Rizzo en Frans Weeber

Telefoon: 0345-523486

Information about the Whitsuntide Festival in De Beukenhof in Biezenmortel.

Date: 18 to 21 May 2018
Address: Capucijnenstraat 46, 5074 PJ Biezenmortel
Start: 6 pm (with bread lunch at 6.30 pm)
Teachers: Charlotte Baines & Laurent Trincal / Mira of the Griendt and Roberto Rizzo
Organization: Yvonne and Frans Weeber
If you are late due to circumstances, you can call or text with Frans (06-18872237)
Charlotte and Laurent arrive Saturday morning due to other obligations.
Drinks are for sale at the bar. So bring enough cash.

Arrival

Parking to the left of the building. Upon arrival we will show you where your room is. There is bed linen available, but no towels, washcloths and soap. So bring them yourself. At 18.30 a simple bread meal. You have given up for that and that is binding. Costs € 8.50 per person, cash and preferably pay, even if you do not use the bread meal on closer inspection. We have to specify exactly in advance how many people participate and also pay for it.

Program

Friday

18.00 – 18.30 – Arrival and room involvement
18.30 – 18.45 – Bread meal
19.30 – 20.00 – Welcome, in tango clothes and shoes
20.00 – 21.30 – Workshop for all levels by Mira and Roberto
21.30 – 01.00 Salon DJ Roberto

Saturday and Sunday

For the lessons we form two groups. We make the group classification known on the spot.

08.30 – 10.00 – Breakfast
09.15 – 10.15 – Workshop Body awarness in tango
10:45 – 11:00 – Meet Charlotte and Laurent
11.00 – 12.30 – Tango lessons in two groups with Roberto & Mira / Laurent & Charlotte
13.00 – 14.00 – Lunch
14.00 – 15.30 – Saturday Workshop It takes two to tango with Yvonne
14.00 – 15.30 – Sunday: workshop Happy feet with Yvonne
15:00 – 16:30 – Practicals, all levels (not compulsory)
16:30 – 18:00 – Tango lessons in two groups with Roberto & Mira / Laurent & Charlotte
18:30 – 20:30 – Dinner
21.00 – 01.00 – Milonga

During the Milonga of Saturday night there are also guests from outside welcome (admission € 10.00 – free for participants of the Whitsun Festival). On that night we have a guest DJ El Fresco. During the Milonga’s on Saturday and Sunday, Yvonne offers neck / shoulder or foot massage for € 1.00 per minute.

In addition to the tango on Saturday and Sunday, we offer a few extra workshops. Participation is free.

Saturday and Sunday: 9.15 – 10.15  – Body awarness in tango by Frans
Saturday 14.00 – 15.30 – It takes two to tango by Yvonne (playful workshop based on family constellations).
Sunday 14.00 – 15.30 – Happy feet by Yvonne (varied surprise workshop for your feet).
The workshops in the afternoon partly overlap the practicals.

Monday

We conclude the tango program with a joint workshop for all levels, 11.00 – 12.30. The final lunch is at 13.00. Then we hope that you return home tired but satisfied.
We look forward to meeting you next week,
Charlotte Baines, Mira of the Griendt, Yvonne Weeber, Laurent Trincal, Roberto Rizzo and Frans Weeber
Phone: 0345-523486